Uchwała Rady Nr II/10/14 z dnia 2014-12-12 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą.

w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą.
Data wydania 2014-12-12
Numer II/10/14

Uchwała Nr II/10/14
Rady Gminy Radziłów

z dnia 12 grudnia 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r.,poz. 594, późn. zm), w związku z art. 11 ust. 2, oraz 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. t. j. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy działki
nr 130 w miejscowości Zakrzewo gm. Radziłów dla dotychczasowego dzierżawcy na okres
3 lat, z pominięciem przetargowewgo trybu zawarcia umowy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodnicząca Rady


Elżbieta Klimaszewska

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Łukasz Rutkowski

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2014-12-17

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2014-12-17

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2014-12-17