Uchwała Rady Nr XX/98/04 z dnia 2004-10-28 w sprawie utworzenia Gminnego Centrum Kultury.

w sprawie w sprawie utworzenia Gminnego Centrum Kultury.
Data wydania 2004-10-28
Numer XX/98/04
 

Uchwała XX98/04
Rady Gminy Radziłów

z dnia
28 października 2004r.

 

w sprawie utworzenia Gminnego Centrum Kultury.

 

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001r. Nr 81, poz. 889, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Tworzy się z dniem 01 stycznia 2005r. Gminne Centrum Kultury w Radziłowie.

§ 2. Przedmiotem działania Gminnego Centrum Kultury jest tworzenie, upowszechnianie i ochrona kultury.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

mgr inż. Aneta Michałowska

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2008-03-28

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2008-03-28

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2008-03-28