Uchwała Rady Nr XX/96/04 z dnia 2004-10-28 uchylająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Liceum Profilowanemu w Radziłowie

w sprawie uchylająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Liceum Profilowanemu w Radziłowie
Data wydania 2004-10-28
Numer XX/96/04
 
 

Uchwała Nr XX/96/04
Rady Gminy Radziłów
z dnia
28 pździernika 2004r

                                                 uchylająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Liceum Profilowanemu w Radziłowie.

 

Na podstawie art. 5 ust.2, pkt 1, art. 58 ust. 6 oraz art. 60 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 1991 roku Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XXXIV/166/02 Rady Gminy Radziłów z dnia 21 marca 2002r. w sprawie nadania Statutu Liceum Profilowanemu w Radziłowie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dziennniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

mgr inż. Aneta Michałowska

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2008-03-28

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2008-03-28

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2008-03-28