Uchwała Rady Nr XXIII/141/08 z dnia 2008-09-18 ustalenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie Gminy Radziłów

w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie Gminy Radziłów
Data wydania 2008-09-18
Numer XXIII/141/08

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z  2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 124, poz. 1153, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 12ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Przepisy wprowadzające Kodeks Pracy (Dz. U. z 1974 r Nr 24, poz. 142, z 1982 r. Nr 16, poz. 125, z 1985 r. Nr 23, poz. 100, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 72, poz.422, z 1992 r. Nr 24, poz. 101, z 1994 r. Nr 84, poz. 386, z 1995 r. Nr 95, poz. 475) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dni i godziny otwarcia i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronowmicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie Gminy Radziłów.

§ 2. 1. Placówki handlu detalicznego mogą być otwierane we wszystkie dni tygodnia w godzinach od 6.00 do 24.00
2. Zakłady gastronomiczne mogą być otwarte:
1) Poniedziałek –niedziela w godzinach od 6.00 do 4.00 dnia następnego
3. Postanowienia § 2 ust. 2 nie maja zastosowania do imprez zamknietych.
4. Zakłady świadczace usługi dla ludności mogą być otwarte we wszystkie
dni tygodnia w godzinach od 6.00 do 24.00

§ 3. Przepisy uchwały nie dotyczą stacji paliw.

§ 4. Na drzwiach placówek, o których mowa w § 1 należy umieścić pisemne informacje wskazujace godziny pracy tych placówek.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXI/85/96 Rady Gminy Radziłów z dnia 29 sierpnia 1996 roku w sprawie dni i godziny otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego zakladów gastronomicznych i zakładów gastronomicznych i zakładow usługowych dla ludności, Uchwała Nr XXII/93/96 Rady Gminy Radziłów z dnia 7 listopada 1996 roku zmieniajaca uchwałę w dni i godziny otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego zakladów gastronomicznych i zakładów gastronomicznych i zakładow usługowych dla ludności.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Mordasiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2008-11-13

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2008-11-13

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2008-11-13