Uchwała Rady Nr XLVII/266/10 z dnia 2010-06-24 w sprawie uzgodnienia zmiany granic Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Departament 9
w sprawie w sprawie uzgodnienia zmiany granic Biebrzańskiego Parku Narodowego.
Data wydania 2010-06-24
Numer XLVII/266/10

UCHWAŁA NR XLVII/266/10
RADY GMINY RADZIŁÓW
z dnia 24 czerwca 2010r

w sprawie uzgodnienia zmiany granic Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 
§ 1. Pozytywnie uzgadnia się zmianę granic Biebrzańskiego Parku Narodowego, polegającą na włączeniu do Biebrzańskiego Parku Narodowego nieruchomości o pow. 7,0118 ha składającą się z działek położonych w gm. Radziłów w obrębie ewidencyjnym Okrasin, oznaczonych numerami: 265 o pow. 0,2604 ha, 272 o pow. 0,2124 ha, 739 o pow. 0,9323 ha, 197/3 o pow. 0,3496 ha, 284/1 o pow. 0,1477 ha, 470/1 o pow. 0,5467 ha, 470/2 o pow. 3,5531 ha, 585/1 o pow. 0,4795 ha, oraz działki nr 559/2 o pow. 0,5301 ha położonej w obrębie Klimaszewnica.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Zbigniew Mordasiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2010-09-16

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2010-09-16

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2010-09-16