Uchwała Rady Nr XXXI/201/13 z dnia 2013-01-25 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą.

w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą.
Data wydania 2013-01-25
Numer XXXI/201/13

UCHWAŁA NR XXXI/201/13
RADY GMINY  RADZIŁÓW

z dnia 25 stycznia 2013 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. t. j. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.  Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu komunalnego o pow. 15 m2, położonego w obrębie Karwowo gm. Radziłów, oznaczonego numerem ewidencyjnym 62/1 dla dotychczasowego dzierżawcy – Pani Annie Bagińskiej na okres 3 lat.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia.

 


Przewodniczący Rady
Krzysztof Konopka
 

Metryka strony

Udostępniający: Krystyna Jankowska

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2013-03-27

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2013-03-27

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2013-03-27