Uchwała Rady Nr XXXI/194/13 z dnia 2013-01-25 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Radziłów na 2013 rok

w sprawie w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Radziłów na 2013 rok
Data wydania 2013-01-25
Numer XXXI/194/13

UCHWAŁA NR XXXI/194/13
RADY GMINY RADZIŁÓW

z dnia 25 stycznia 2013 roku

 

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Radziłów na 2013 rok

Na podstawie art. 21 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz § 60 ust. 1 Statut Gminy Radziłów stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXVIII/169/09 Rady Gminy Radziłów z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Radziłów (Dz. U. W. P. z 15.05.2009 r. Nr 104, poz. 1158) uchwala się, co następuję:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Rady Gminy Radziłów na rok 2013 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady
Krzysztof Konopka  
 

Metryka strony

Udostępniający: Krystyna Jankowska

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2013-03-27

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2013-03-27

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2013-03-27