Oferta pracy na stanowisku REFERENT W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADZIŁOWIE z dnia 2005-10-03

Data wydania 2005-10-03
Stanowisko REFERENT W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADZIŁOWIE

Wymagania niezbędne:

 1. minimum wykształcenie średnie,

 2. znajomość ustawy z dnia 28.11.2005 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 ze zm.),

 3. znajomość ustawy z dnia 22.04.2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,

d) obsługa programu informatycznego AMAZIS.

 

 1. Wymagania dodatkowe:

  1. nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie,

  2. cieszy się nieposzlakowaną opinią.

  3. dyspozycyjność

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  1. wymienionych w pkt. 1,

  2. kompletowanie dokumentów,

  3. inne zlecone przez kierownika

 

 1. Wymagane dokumenty:

  1. życiorys (CV),

  2. list motywacyjny,

  3. dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),

  4. kwestionariusz osobowy,

  5. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Urzędzie Gminy Radziłów - sekretariat lub pocztą na adres: Urząd Gminy, Pl. 500-lecia 14, 19-213 Radziłów, z dopiskiem:

Dotyczy naboru na stanowisko referenta w GOPS Radziłów, w terminie do dnia 03 listopada 2005r. ( nie mniej niż 14 dni od dnia opublikowania w BIP ).

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonej terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej przy UG Radziłów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej ), powinny być opatrzone klauzurą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobistych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobistych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2008-04-08

Data modyfikacji: 2008-04-08

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2008-04-08