Zamówienie Nr ZP-272-6/11 z dnia 2011-03-15 - UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO W WYSOKOŚCI 4.370.000,00 ZŁ NA POKRYCIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO GMINY RADZIŁÓW W 2011r.

Tytuł UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO W WYSOKOŚCI 4.370.000,00 ZŁ NA POKRYCIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO GMINY RADZIŁÓW W 2011r.
Numer ZP-272-6/11
Data wydania 2011-03-15

Wójt Gminy Radziłów informuje, iż w dniu 15 marca 2011r. w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej ( Dz. U. S) pod numerem 2011/S 51-083769 zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie kredytu bankowego w wysokości 4 370 000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego Gminy Radziłów w 2011r”

Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010 r. Nr 113,poz.759) na niniejszej stronie zostaje zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Termin składania ofert – 10 maja 2011r. godz. 09:30

Załączniki do treści

 • Odpowiedź na zapytanie - 06-04-2011 r. (ZIP, 1,09 MB)
 • Odpowiedź na zapytanie - 22.03.2011 r. (ZIP, 3,22 MB)
 • Odpowiedź na zapytanie - 30.03.2011 r. (ZIP, 21,25 MB)
 • Ogłoszenie o zmianie w SIWZ (PDF, 88,36 KB)
 • Sprostowanie ogłoszenia (PDF, 87,44 KB)
 • Zawiadomienie(ogłoszenie) o wyniku postępowania (PDF, 190,91 KB)
 • Zawiadomienie(ogłoszenie) o wyniku postępowania (PDF, 189,98 KB)
 • Bilans Jednostki Budżetowej (PDF, 254,06 KB)

  Bilans Jednostki Budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2009 r.

 • Decyzja w sprawie nadania NIP (PDF, 62,04 KB)
 • Informacja o zmianie terminu składania ofert (PDF, 315,21 KB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 114,72 KB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 146,92 KB)
 • Rb-27S (PDF, 1,56 MB)

  Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych Jednostki Samorządu Terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2010 r.

 • Rb-27S (PDF, 792,75 KB)

  Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych Jednostki Samorządu Terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2009 r.

 • Rb-28S (PDF, 1,82 MB)

  Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Jednostki Samorządu Terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2010 r.

 • Rb-28S (PDF, 1,33 MB)

  Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Jednostki Samorządu Terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2009 r.

 • Rb-N (PDF, 165,09 KB)

  Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec II kwartału 2010 r.

 • Rb-N (PDF, 165,97 KB)

  Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2009 r.

 • Rb-N (PDF, 171,36 KB)

  Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2010 r.

 • Rb-N (PDF, 135,39 KB)

  Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2008 r.

 • Rb-NDS (PDF, 130,95 KB)

  Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie JST za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2008 r.

 • Rb-NDS (PDF, 145,58 KB)

  Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie JST za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2010 r.

 • Rb-NDS (PDF, 128,73 KB)

  Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie JST za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2009 r.

 • RB-NDS (PDF, 135,8 KB)

  Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie JSTza okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2010 r.

 • Rb-Z (PDF, 190 KB)

  Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2008 r.

 • Rb-Z (PDF, 211 KB)

  Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2009 r.

 • Rb-Z (PDF, 203,21 KB)

  Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń wg stanu na koniec II kwartału 2010 r.

 • Rb-Z (PDF, 174,74 KB)

  Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń wg stanu na koniec IV kwartału 2010 r

 • SIWZ (DOC, 153 KB)

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 • Uchwała nr IV-00312-53 11 RIO (PDF, 89,11 KB)

  w sprawie wyrażenia opinii w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2011 rok przedstawionego przez Gminę Radziłów.

 • Uchwała Rady Gminy Radziłów (PDF, 580,5 KB)

  z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie na 2010 r.

 • Uchwała Rady Gminy Radziłów (PDF, 1,35 MB)

  z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radziłów na 2010 r.

 • Uchwała Rady Gminy Radziłów (PDF, 153,55 KB)

  z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radziłów na 2011 r.

 • Uchwała Rady Gminy Radziłów (PDF, 33,54 KB)

  Uchwała nr VII 23 07 Rady Gminy Radziłów z dnia 12 kwietnia 2007r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Radziłów

 • Uchwała RIO (PDF, 148,19 KB)

  z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Radziłów

 • Uchwała RIO (PDF, 183,23 KB)

  z dnia 10 września 2010 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Radziłów planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 2 450 000 zł

 • Uchwała RIO (PDF, 62,04 KB)

  z dnia 17 sierpnia 2010 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Radziłów informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku

 • Uchwała RIO (PDF, 101,67 KB)

  z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie wyrażenia opinii w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2011 rok przedstawionego przez Gminę Radziłów

 • Uchwała RIO (PDF, 140,79 KB)

  z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziłów na lata 2011 - 2024

 • Uchwała RIO (PDF, 148,38 KB)

  Uchwała nr IV.0032-69 10 składu orzekającego RIO w Białymstoku z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu

 • Uchwała RIO (PDF, 169,43 KB)

  Uchwała nr IV.00313-6 11 RIO z dnia 10 marca 2011 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości spłaty przez Gminę Radziłów planowanego do zaciągnięcia w 2011 roku kredytu

 • Uchwała Wójta Gminy Radziłów (PDF, 629,74 KB)

  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziłów na lata 2011 - 2023

 • Wykaz instytucji w których Gmina korzysta z kredytów i pożyczek (PDF, 46,71 KB)
 • Zarządzenie Wójta Gminy Radziłów (PDF, 44,27 KB)

  Zarządzenie Nr 25/11Wójta Gminy Radziłów z dnia 18 marca 2011r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu

 • Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON (PDF, 64,34 KB)
 • Zmiana treści SIWZ - 13.04.2011 r. (PDF, 206,08 KB)
 • Wyciąg z protokołu nr II 10 z dnia 14-12-2010r (PDF, 48,65 KB)
 • Zaświadczenie z dnia 5 grudnia 2010r. Gminnej Komisji Wyborczej (PDF, 21,68 KB)

Metryka strony

Udostępniający: Krzysztof Milewski

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2011-03-17

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2011-05-30

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2011-03-17