PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2018

Plan postepowań o udzielenie zamówień publicznych planowanych do przeprowadzenia przez Gminę Radziłów w roku 2018, sporządzony na podstawie art. 13a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 poz. 1579) oraz Załącznika nr 2 do Uchwały Nr XLIII/269/17 Rady Gminy Radziłów z dnia 21 grudnia 2017 r.

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Przewidywany tryb udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

Uwagi

1.

Dostawy kruszywa naturalnego oraz mieszanki kruszywa łamanego przeznaczonego na remont dróg w Gminie Radziłów

Dostawy

Przetarg nieograniczony

ok. 203.000 zł brutto

I  kwartał 2018 r.

-

  2.

Sukcesywne dostawy oleju napędowego, etyliny Pb95 oraz środków smarnych i płynów eksploatacyjnych do pojazdów oraz sprzętu Gminy Radziłów

Dostawy

Zapytanie ofertowe lub przetarg nieograniczony

ok. 150.000 zł brutto

IV kwartał 2018 r.

-

3.

Przygotowywanie oraz dostarczenie posiłków w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie  dożywiania”

Usługi

Zapytanie ofertowe lub przetarg nieograniczony

ok. 150.000 zł brutto

III kwartał 2018 r.

-

4.

Odbiór, transport i zagospodarowywanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Radziłów.

Usługi

Przetarg nieograniczony

ok. 344.000 zł brutto

IV kwartał 2018 r.

-

5.

Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych w gminie Radziłów

Dostawy

Przetarg nieograniczony

ok. 440.000 zł brutto

I  kwartał 2018 r.

-

 

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Aneta Mikucka - Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Data wytworzenia: 2018-01-15

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2018-01-15

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2018-01-15