Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2017

Plan postepowań o udzielenie zamówień publicznych planowanych do przeprowadzenia przez Gminę Radziłów w roku 2017, sporządzony na podstawie art. 13a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) oraz Załącznika nr 2 do Uchwały Nr XXXI/192/16 Rady Gminy Radziłów z dnia 30 grudnia 2016 r.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Przewidywany tryb udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

Uwagi

Dostawy kruszywa naturalnego oraz mieszanki kruszywa łamanego przeznaczonego na remont dróg w Gminie Radziłów

Dostawy

Przetarg nieograniczony

ok. 208.000 zł brutto

I kwartał 2017 r.

-

Sukcesywne dostawy oleju napędowego, etyliny Pb95 oraz środków smarnych i płynów eksploatacyjnych do pojazdów oraz sprzętu Gminy Radziłów

Dostawy

Zapytanie ofertowe lub przetarg nieograniczony

ok. 150.000 zł brutto

IV kwartał 2017 r.

-

Przygotowywanie oraz dostarczenie posiłków w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Usługi

Zapytanie ofertowe lub przetarg nieograniczony

ok. 150.000 zł brutto

III kwartał 2017 r.

-

Odbiór, transport i zagospodarowywanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Radziłów.

Usługi

Przetarg nieograniczony

ok. 300.000 zł brutto

IV kwartał 2017 r.

-

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Grądzki - Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2017-01-24

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2017-01-24