Wyciąg z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.)

     Art. 19. 1. Organy administracji są obowiązane udostępniać każdemu informacje o środowisku i jego ochronie, znajdujące się w ich posiadaniu.

2. Udostępnieniu, o którym mowa w ust. 1, podlegają:
(...)
4a) wnioski o wydanie decyzji oraz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,
5)  postanowienia, o których mowa w art. 51 ust. 2,

(...)

     Art. 32 2. Organ administracji właściwy do wydania decyzji podaje do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o decyzjach wymagających udziału społeczeństwa, w trybie określonym w niniejszym dziale.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2008-08-19

Data modyfikacji: 2008-08-19

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2008-08-19