Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew(a)

Miejsce załatwienia sprawy

 • Urząd Gminy Radziłów ul. Plac 500 lecia , 19-213 Radziłów, Referat Organizacyjny Gospodarki Komunalnej

Wymagane dokumenty

 • Właściciel (osoba fizyczna) usuwając drzewo na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej dokonuje zgłoszenia.

Zgłoszenie jest wymagane, gdy obwód pnia na wysokości 5 cm przekracza:

 1. 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
 2. 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
 3. 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

 Zgłoszenie musi zawierać:

 1. imię i nazwisko wnioskodawcy,
 2. oznaczenie nieruchomości, z której ma być usunięte drzewo,
 3. rysunek lub mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

 W zgłoszeniu należy także podać ilość oraz w miarę możliwości gatunek drzew, które są planowane do wycięcia.

Gdzie odebrać formularze:

 • Urząd Gminy Radziłów, ul. Plac 500 lecia 14, 19-213 Radziłów, pok. Nr. 3a, tel. 86 273 71 20, BIP Urzędu Gminy Radziłow

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

 • Po złożeniu zgłoszenia przeprowadzana jest w ciągu 21 dni wizja terenowa w celu oględzin drzew lub krzewów.

Inne wskazówki, uwagi:

Zgłoszenie nie jest wymagane na usunięcie drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

 1. 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
 2. 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
 3. 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Roman

Data wytworzenia: 2020-03-16

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2020-03-16

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2020-03-16