Na podstawie art. 5a ust. 2 w związku z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz § 1 ust. 1 uchwały Nr XVII/111/11 Rady Gminy Radziłów z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy, Wójt Gminy Radziłów zawiadamia, iż przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt statutu sołectwa, dotyczący zmiany statutów wszystkich sołectw z terenu Gminy Radziłów.

Konsultacje rozpoczynają się w dniu 10 sierpnia 2015r. i trwać będą do 10 września 2015 r.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie: wyłożenia projektu statutu sołectwa w Urzędzie Gminy Radziłów oraz u Sołtysa danego sołectwa, jak również zamieszczony zostanie na stronie internetowej:

http://bip.ug.radzilow.wrotapodlasia.pl/

. Opinie lub uwagi należy zgłaszać w następujący sposób: przesłanie za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy, ul. Plac 500- lecia 14, 19-213 Radziłów, przesłanie na adres poczty internetowej:

sekretariat@gminaradzilow.pl

(w temacie należy wpisać: konsultacje społeczne) oraz złożenie uwag lub opinii na formularzu konsultacyjnym w Urzędzie Gminy. Wyniki konsultacji w sprawie przedstawionego projektu statutu dotyczą każdego sołectwa i mają charakter opiniodawczy. Wyjaśnień w powyższej sprawie udziela: Emilia Cendrowska tel.: 86 273 71 12.

Metryka strony

Udostępniający: Emilia Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2015-08-10

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2015-09-14

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2015-08-10