Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Radziłów w sprawie przyjęcia "Programu Współpracy Gminy Radziłów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku pobl9icznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) w 2018 r."

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Kadłubowska - Referat Organizacyjny

Data wytworzenia: 2017-10-25

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2017-11-16

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2017-10-26